 Chương trình giảng dạy của Happykids House đảm bảo tính khoa học, theo chủ đề, phù hợp với lứa tuổi; nhấn mạnh vào việc học tập tích cực thông qua các hoạt động vui chơi nhóm, với mục đích khơi dậy ham muốn học hỏi, tìm tòi và khám phá của trẻ.  Chương trình song ngữ giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách toàn diện và khoa học nhất, phát triển khả năng nhận thức tốt hơn. Nó có cả chiều rộng và chiều sâu: kiến thức cơ bản và chuyên sâu để học sinh vừa giỏi tiếng Việt vừa thạo tiếng Anh.  Chương trình tiếng Anh giúp học sinh nâng cao kỹ năng hiểu ngôn ngữ và khả năng sử dụng tiếng Anh thông qua việc rèn luyện 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết.  Chương trình học tạo điều kiện tối đa cho trẻ thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên, phát triển kiến thức khoa học bằng những hoạt động mang tính thực nghiệm và làm quen các công cụ kỹ thuật cơ bản, văn thể mỹ, phát triển kỹ năng quan sát, biết đặt ra những câu hỏi, tìm thông tin, đưa ra ý kiến và diễn đạt chính xác những điều mình phát hiện.  Hoạt động

KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH
SPICE

SPICE

Mô hình Spice giúp trẻ nhanh nhớ hơn, trí nhớ tốt hơn so với các phương pháp thông thường.
Xem thêm
REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA

Phương pháp Reggio Emilia cho phép trẻ được tham gia vào việc quyết định cách học hỏi của mình. Trẻ phát triển trong môi trường tiềm năng cùng các bạn đồng trang lứa, có không gian để tự do...
Xem thêm
Go Top