SỨ MỆNH

Phải chăng “Mong muốn lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được ý nghĩa hạnh phúc trong cuộc sống”. Vậy hạnh phúc là gì? Con đường nào dẫn đến hạnh phúc?

 

🌼Phải chăng “Mong muốn lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được ý nghĩa hạnh phúc trong cuộc sống”. Vậy hạnh phúc là gì? Con đường nào dẫn đến hạnh phúc?

🍀Trong cuộc hành trình đi tìm và khám phá giá trị của hạnh phúc, lứa tuổi mầm non – những năm tháng đầu tiên của cuộc đời - là những năm tháng mang tích chất quyết định, có vai trò vô cùng quan trọng tới sự phát triển về mọi mặt của trẻ và ảnh hưởng lớn tới sự phát triển tới việc hình thành tính cách, phát triển tư duy, sáng tạo của một công dân tương lai.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” . Do đó, sứ mệnh của chúng tôi là tạo nên:

“NGÔI NHÀ HẠNH PHÚC - NHỮNG ĐỨA TRẺ HẠNH PHÚC – THẾ GIỚI HẠNH PHÚC”

🍏HappyKids House sẽ là nơi khai mở cho những trí tuệ tinh anh, mẫn tiệp, nơi nuôi dưỡng những tâm hồn rộng lượng và giàu cảm xúc, nơi ươm mầm gieo hạt những khát vọng cao đẹp, nơi chắp cánh cho những ước mơ bay cao bay xa, nơi hình thành bản lĩnh cứng cỏi, mạnh mẽ giúp con người chiến thắng mọi cơn phong ba, giông tố cuộc đời.

Từ nơi đây, HappyKids House  sẽ tạo nên nền tảng cơ bản cho những thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, sống trách nhiệm, biết yêu thương và cống hiến vì sự phát triển bền vững của cộng đồng, và rộng hơn là giải quyết được những vấn đề chung của nhân loại.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Go Top