NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHUNG

        Chương trình giảng dạy của Happykids House đảm bảo tính khoa học, theo chủ đề, phù hợp với lứa tuổi; nhấn mạnh vào việc học tập tích cực thông qua các hoạt động vui chơi nhóm, với mục đích khơi dậy ham muốn học hỏi, tìm tòi và khám phá của trẻ.

        Chương trình song ngữ giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách toàn diện và khoa học nhất, phát triển khả năng nhận thức tốt hơn. Nó có cả chiều rộng và chiều sâu: kiến thức cơ bản và chuyên sâu để học sinh vừa giỏi tiếng Việt vừa thạo tiếng Anh.

        Chương trình tiếng Anh giúp học sinh nâng cao kỹ năng hiểu ngôn ngữ và khả năng sử dụng tiếng Anh thông qua việc rèn luyện 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

        Chương trình học tạo điều kiện tối đa cho trẻ thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên, phát triển kiến thức khoa học bằng những hoạt động mang tính thực nghiệm và làm quen các công cụ kỹ thuật cơ bản, văn thể mỹ, phát triển kỹ năng quan sát, biết đặt ra những câu hỏi, tìm thông tin, đưa ra ý kiến và diễn đạt chính xác những điều mình phát hiện.

         Hoạt động chơi được thiết kế theo định hướng và có chủ đích bổ sung cho việc học.

CHỦ ĐỀ HỌC TẬP

                         August          : Mùa hè của bé

                         September    : Ngày khai trường

                         November     : Cô giáo là mẹ hiền

                        December     : Cháu yêu ông già Noel

                        January        : Tết của bé

                       February       :  Gia đình yêu thương

                       March           :  Con vật em yêu thích

                       April             :  Mai này lớn lên bé sẽ làm nghề gì?

                      May              :  Bé đi đúng luật giao thông

                  

Chia sẻ:
Go Top